22. October 2020

Riziká šoférovanie bez dostatku spánku

predchádzajúcom článku sme sa venovali rizikám nedostatku spánku vo všeobecnosti. Vymenovali sme desať vecí, s ktorými je potrebné počítať, ak si nedoprajete dostatok kvalitného spánku. Pre mnohých ľudí mohol byť ten zoznam viac ako prekvapivý. Ukázalo sa totiž, že nedostatok spánku je výrazným problémom v mnohých ľudských činnostiach. Preto sme sa rozhodli venovať nedostatku spánku na našej stránke trochu viacej priestoru. Veríme, že vďaka týmto článkom si ľudia budú dávať väčší pozor na spánok.

V tomto texte sa pozrieme na najrizikovejšiu činnosť, ktorú často zvykneme spájať so stavom, keď nám k spokojnosti chýba nejaká tá hodinka spánku. Možno už tušíte, že hovoríme o šoférovaní.

Viacero štúdií preukázalo, že nedostatok spánku má na svedomí takmer 20 percent všetkých nehôd. V každej krajine je to samozrejme, iné – v každom prípade je to výrazný vplyv na náš život.

spiaca-japonka

Šoférovanie v stave nedostatku spánku sa často prirovnáva k šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Toto prirovnanie stojí na pevnej pôde – nejde o žiadne dohady. Dokonca to bolo testované v jednej relácii známych Myth Busters. Počas krátkeho pokusu sa zistilo, že po cca 18 hodinách bdelosti jej šoférovanie rovnako nebezpečné ako šoférovanie s pol promile alkoholu v krvi.

Toto zistenie je veľmi vážne. Prečo potom štát nekontroluje ospalých vodičov s rovnakou ráznosťou, ako si dáva pozor na ľudí šoférujúcich pod vplyvom alkoholických nápojov? Dôvod je jednoduchý. Kontrolovať nedostatok spánku sa jednoducho nedá. Minimálne v súčasnosti na to nemáme vhodné analytické metódy. Štát sa to výraznejšie snaží kontrolovať iba pri kamiónovej doprave. Vodiči majú obmedzené množstvo hodín, počas ktorých môžu šoférovať. V každom nákladnom aute je systém, ktorý monitoruje čas šoférovania.

Pri bežných vodičoch to takto nie je možné vykonať. Niektoré uvedomelejšie štáty sa snažia pôsobiť preventívne. Spúšťajú informačné kampane, informujú vodičov, kde sa dá. Pekným príklad ďalšej aktivity je austrálska vláda, ktorá začala vodičom na diaľniciach ponúkať kávu zdarma.

Ako ovplyvňuje nedostatok spánku šoférovanie

Nedostatok spánku ovplyvňuje šoférovanie v štyroch hlavných oblastiach:

Nedostatok spánku narušuje koordináciu

Koordinácia pohybov je bez pochyby dôležitou súčasťou šoférovanie, ktoré sa skladá z množstva takmer plne zautomatizovaných pohybov. Ak sa tento súzvuk pohybov naruší, šoférovanie je okamžite o niečo menej bezpečné. Za bežných okolností si to človek ani nemusí všimnúť. Viditeľné to začne byť v náročných dopravných situáciách. Problém, ktorý by ste s dostatkom spánku hravo zvládli sa zrazu pri spánkovom deficite mení na ťažkú situáciu.

Nedostatok spánku predlžuje reakčné časy

Pokiaľ idete ráno do práce po trase, ktorú ste preši už tisíce krát, dlhšie reakčné časy nie sú kľúčové a ani si ich nevšimnete. Za bežných okolností na vašu jazdu dlhšie reakčné časy nebudú mať vplyv.

Problém nastáva v momente, keď budete potrebovať reagovať rýchlo a aj zlomky sekundy rozhodujú o tom, či z dopravnej situácie vyviaznete bez ujmy. V kritických momentoch záleží aj na tisícinách sekundy. A môžu to byť práve tieto tisíciny, o ktoré vás nedostatok spánku oberie a celé to povedie k tragédii.

Nedostatok spánku narušujete schopnosť správne sa rozhodovať

V kritických momentoch sa človek nerozhoduje na nejakej vedomej úrovni. Ak vám hrozí zrážka, dostali ste šmyk, tak na to jednoducho nemáte čas. V takýchto situáciách sa človek rozhoduje podvedome, automaticky. Nedostatok spánku dokáže tento proces narušiť. Výsledkom býva reakcia, ktorá nepovedia k optimálnemu výsledku. Situácia, ktorú by ste v dobrej kondícii vyriešili, skončí nehodou.

Nedostatok spánku narušuje aj vedomé rozhodovanie. Inými slovami bráni vám uvažovať, spájať súvislosti a vyvodzovať z nich správne závery.

Nedostatok spánku narúša pamäť a schopnosť uchovávať informácie

Toto priamo nespôsobuje pri šoférovaní žiadne problémy. Dlhodobú pamäť vám nedostatok spánku nenaruší. Značku zákaz vjazdu si budete pamätať aj po troch prebdených nociach.

Jedným z podstatných charakteristík nedostatku spánku je to, že ľudia strácajú schopnosť správne vyhodnotiť svoje stav. Nedokážu si priznať, že trpia spánkovým deficitom a jediným rozumným riešením je odstaviť auto.

Z tohto dôvodu uvádzame niekoľko znakov, ktoré by mali slúžiť ako výstražné znamenia. Ak ich spozorujete, zastavte. V ideálnom prípade sa vyspite. Ak to nie je možné, alebo symptómy nie sú vážne, oddýchnite si, dajte si kávu či iné povzbudzovadlo.

Ťažkosti s udržaním pozornosti

  • Ťažké očné viečka, časté žmúrenie
  • Denné snívanie, myšlienkové potulky, chaotické myšlienky
  • Problém zapamätať si posledné kilometre cesty, dopravné značenie atď.
  • Zívanie
  • Padajúca hlava – veľmi vážny symptóm
  • Prechádzanie z jedného pruhu do druhé, križovanie krajnice
  • Pocit nepokoja a podráždenia

 

Ospalosť napriek dostatku spánku

Pocit nedostatku spánku môžete mať aj napriek tomu, že spánku venujete zodpovedajúce množstvo času. Ak trávite spánku denne 8 až 9 hodín a napriek tomu cítite ospalosť, je možné, že je to znak nejakého ochorenia. Najčastejšou príčinou je tzv. spánková apnea. Je to porucha dýchania, ktorá spôsobuje narušenie spánkového cyklu. Ak trpíte spánkovou apneou, tak v noci vaše telo prestane dýchať, čo spôsobí prebudenie, respektíve narušenie spánkového rytmu. Toto výrazne znižuje efektivitu spánku. Ak máte podozrenie, že by ste mohli týmto problémom trpieť, je potrebné navštíviť lekára.

in Spánok
Related Posts
Comments

Pridaj komentár