Význam spánku pre deti

O význame spánku v našich životoch sa hovorí a píše pomerne dosť. Prakticky každý z nás si uvedomuje súvislosť medzi zdravým a spánkom. Vieme, že dôležitá je nielen kvantita, ale aj kvalita.

Celkovo však môžeme povedať, že veda v oblasti spojenie zdravia a spánku má ešte mnoho čo objavovať. Preto každý výskum je krokom vpred.

Americký ústav pre spánkovú medicínu sa pozrel na oblasť spánku detí.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

Vedci určili odporúčané množstvo spánku pre rôzne vekové skupiny detí:

Vek dieťaťa Odporúčané množstvo spánku za 24 hodín
4 až 12 mesiacov 12 až 16 hodín vrátane zdriemnutí
1 až 2 roky 11 až 14 hodín vrátane zdriemnutí
3 až 5 rokov 10 až 13 hodín vrátane zdriemnutí
6 až 12 rokov 9 až 12 hodín
13 až 18 rokov 8 až 10 hodín

 

Pre deti do 4 mesiacov života vedci vydali žiadne odporúčanie, keďže táto veková skupina sa vyznačuje veľkou variabilitou a navyše tu neexistuje dostatok kvalitných dát.

Prečo je dôležitý spánok?

Vedci dali dokopy zoznam vecí, ktoré ovplyvňuje spánok. V texte uvádzame aj dôvody, prečo je pre danú vec spánok dôležitý.

 1. konsolidácia pamäte

Počas spánku dochádza k spracovávaniu informácii získaných zmyslami počas bdenia. Mozog si ich dáva do súvislosti, vyhodnocuje ich a tie, čo považuje za dôležité ukladá vo forme neurónových spojení.

 1. čistenie mozgu

Počas spánku dochádza k procesu, ktorý by sme mohli nazvať ako detoxikácia. Počas mozgovej aktivity cez deň sa v mozgu hromadí množstvo metabolitov, ktoré majú negatívny vplyv na činnosť mozgu. Počas spánku sa metabolická aktivita mozgu výrazne zníži, čo umožní mozgu pracovať na vlastnom vyčistení od neželaných látok.

 1. tvorivé spojenia

Počas spánku dochádza k spájaniu nových zážitkov s informáciami, ktoré sú už v mozgu uložené – teda minulé spomienky, prípadne veci, ktoré sa človek naučil predtým a sú zakódované neurónovými spojeniami. Vytvárajú sa asociácie, schopnosť riešiť problémy a umožňuje proces, ktorý poznáme pod termínom hlboké myslenie.

 1. riadenie emócii

Dostatok spánku prispieva k lepšej emocionálne dispozícii človeka. Vieme, že ľudia, ktorí nemajú dostatok spánku, vykazujú negatívne emócie ako nervozita, podráždenosť či náladovosť.

 1. pozornosť a koncentrácia

Nedostatok spánku vedie k zníženiu schopnosti dávať pozor a sústrediť sa. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby ľudia v dôležitých pozíciách mali dostatok spánku. Ako dôležitú pozíciu môžeme označiť napríklad letového dispečera. Teda pozíciu, kde aj malá nepozornosť môže viesť veľkej tragédii.

...
 1. učenie a akademický úspech

Deti, ktoré majú dostatok spánku dosahujú lepšie akademické výsledky. Ľahšie sa učia a sú úspešnejšie. Počas spánku sa totiž zaznamenávajú informácie získané počas dňa (v tomto prípade v škole). Ak má detský mozog menej čas na takýto zápis, logicky sa tých informácii v mozgu uloží menej.

 1. schopnosť rozhodovať sa správne

Dostatok spánku má pozitívny vplyv na správne rozhodovanie. Je to vedecky overené. Ľudia bez dostatočného množstva spánku zvyknú prisudzovať rovnakú dôležitosť nepodstatným faktov aj rozhodujúcim informáciám. Je jasné, že takýto prístup je neefektívny. Pokiaľ je vašou prácou okopávanie zemiakov, tak to až tak nevadí. Horšie je, ak pracujete na pozícii už spomínaného letového dispečera.

 1. primerané správanie

Ak chcete mať problémové dieťa, stačí, keď mu budete upierať trochu spánku. Deti s nedostatkom spánku sú skutočne štatisticky problematickejšie ako deti, ktorým je dopriané dostatok spánku.

 1. zdravie

Množstvo spánku má vplyv na imunitný systém dieťaťa. Ak chcete mať zdravé dieťa, tak chcete dieťa s plne funkčným imunitným systémom. Ak dieťa nebude mať dostatok spánku, tak jeho imunitný systém bude náchylnejšie na rôzne poruchy, čo môže viesť k ochoreniam.

 1. rast a vývoj

Hypofýza je časť mozgu, ktorá produkuje hormón, ktorý ovplyvňuje rast dieťaťa a celkovo jeho fyzický vývoj. Tento hormón sa vylučuje iba počas spánku. Logicky tak dieťa dostane viac tohto hormónu vtedy, ak spí viacej. Nedostatok spánku tak môže viesť k rastovým poruchám dieťaťa.

 1. energia a dobrý pocit

Táto kategória je vcelku všeobecná. Dobre vyspané dieťa je jednoducho živšie a cíti sa lepšie. V konečnom dôsledku to povedie aj lepšej nálade jeho rodičov.

Ako pomôcť dieťaťu k dostatku spánku

 1. Doprajte mu fyzickú aktivitu

Deti v tomto smere nie sú žiadnou výnimkou. Lepšie sa im spí, keď sú unavené. Výhodou je, že unaviť malé dieťa nie je až také komplikované.

 1. prejavujte dieťaťu lásku a pozornosť

Deti vnímajú ukladanie do postele ako čas separácie. Teda ako niečo negatívne. Je dôležité, aby ste túto časť spánku spravili pre dieťa maximálne pokojnou. Predspánkový stres narúša kvalitu spánku ako takého.

 1. vytvorte vhodné miesto na spánok

Dieťa toho na spánok nepotrebuje veľa. Nepotrebuje mať vlastnú izbu či luxusnú posteľ. Dôležité je, aby spalo v miestnosti, kde je ticho, tma a primeraná teplota.

 1. vytvorte dieťaťu pravidelný rytmus

Deťom sa najviac so spánkom darí, ak je silne stereotypizovaný. To znamená, že v čase x si umyjú zuby, v čase y zaľahnú do postele a bude im prečítaná rozprávka a v čase z sa zhasína svetlo.

 1. nedovoľte dieťaťu používať v spálni elektroniku

Smartfóny, tablety a ďalšia elektronika majú negatívny vplyv na spánok na spánok dospelého človeka. Pre dieťa je to iba násobne horšie. Ak ho necháte sa hrať s tabletom v posteli, môžete si byť istý, že zaspí neskôr ako bez neho.

Related Posts
Comments

Pridaj komentár