Ako vnímajú spánok moslimovia a hinduisti?

Islam je jedno z hlavných svetových náboženstiev. Je tomu tak už niekoľko storočí, ale iba v posledných desaťročiach získava islam mimoriadnu pozornosť. A nie je to práve z pozitívnych dôvodov. Medzinárodný terorizmus je úzko spojený s radikálnymi prívržencami tohto náboženstva. S islamom sa však nestretávame iba v správach. Keďže cestujeme omnoho častejšie ako v minulosti, s islamom sa mnohí z nás stretávajú aj v bežných životných situáciách. Je síce pravda, že na klasickej dovolenke v Egypte či Tunisku toho islamu veľa nezažijete. Ak sa však odvážite ísť za hranice hotelového rezortu, často zažijete kultúrny šok. Islam je iná kultúra, iný svet. Vnímanie sveta je výrazne odlišné. Ak toto beriete do úvahy, potom nie je prekvapenie, že islam vníma inak aj takú bežnú vec ako spánok.

Západná medicína sa začala spánku venovať až relatívne nedávno. Navyše ani moderná veda toho o spánku veľa nevie. Postupne sa vedomosti o spánku rozširujú, ale stále je to iba kvapka vo veľkom jazere. Jedno však vieme veľmi dobre – spánok je mimoriadne dôležitý pre fyzické aj psychické zdravie človeka.

Pre islam je spánok dôležitý už takmer pol druha tisícročia. Dôkazom toho je korán, hadidy a islamská literatúra. Islam považuje spánok za jednu z veľkostí Alaha a odporúča svojim prívržencom, aby tento rozmer ľudského života prebádali. Korán opisuje druhy spánku, ktoré približne zodpovedajú tomu, čo pozná naša moderná medicína.

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

V koráne sa dočítate o pozitívnom vplyvu spánku na ľudských život a zdravie. Korán hovorí o dodržiavaní oddelených činností počas svetla a tmy. Korán vám odporučí aj zdriemnutie počas bežného dňa. Poludňajší krátky spánok je pre moslimov mimoriadne dôležitý. Vo svätej knihy moslimov sa dočítate aj to, čo by ste tam asi nečakali. Táto kniha kníh vám odporučí v akej polohe je pre vás najlepšie spať.

Islam sa zaoberá aj vykladaním snov. V tomto smere je moslimský svet relatívne rozvinutý a položil základ aj pre moderné vnímanie snov v našich životoch.

Fázy spánku v islame

Sinah

Sinah je arabské slovo, ktoré opisuje špecifickú formu spánku – do slovenčiny by sme to mohli preložiť ako zdriemnutie si. Zdriemnutie, ktoré netrvá dlho. Sinah by v našej modernej terminológii mohol označovať 1. fázu spánku

Spánok je vo svete koránu symbolom slabosti. Kým Alah nespí, ani si nezdriemne, jeho pozemské výtvory sa bez tohto fyziologického javu nezaobídu.

Nu’ass

Keby ste chceli zažiť Nu’ass, tak by ste si zdriemli. V podstate ide o veľmi podobný druh spánku, ako je vyššie uvedený sinah. Nu’ass je však asi dlhší. V koráne sa spomína v súvislosti s bojmi, kde boli bojovníci často unavený a potrebovali si oddýchnuť. Využívali práve Nu’ass. V modernej vede by sme Nu’ass zaradili do 1. alebo 2. fázy spánku. Nu’ass má v koráne funkciu regenerácia. Aj moderná doba vie, že krátky spánok dokáže pomôcť regenerácii, znížiť stres a zvýšiť pozornosť.

Ruqood

Arabský výraz Ruqood sa dá vykladať rôzne, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že označuje dlhý spánok. Ťažko povedať aký dlhý. Môžeme ho dať akurát do kontrastu so sinahom a nuassom.

Hojoo

Hojoo je spánok počas noci. Výraz Hojoo je v kontraste s výrazmi sinah a nuass, keďže tie opisujú spánok počas dňa.

Subaat

Subaat je druh spánku, ktorý by sme mohli prirovnať k tomu, čo dnes poznáme ako hlboký spánok. Korán Subaat spomína v zmysle odpojenia od okolitého prostredia. Ako je dnes známe, v hlbokom spánku sú naše zmysly najviac vypojené z mozgu. To znamená, že v hlbokom spánku máte najmenšiu šancu, že zareagujete na niekoho volanie zo susednej miestnosti.

Islam o význame spánku

Moderná veda má pomerne dobre zdokumentované efekty nedostatku spánku. Pokiaľ si nedoprajete toľko spánku, koľko vaše telo vyžaduje, dostavia sa následky. Nedostatok spánku vedie k zhoršeniu pozornosti, koncentrácia či schopnosti správne sa rozhodovať. Celkovo dochádza k zhoršeniu kognitívnych funkcií mozgu – zhoršuje sa schopnosť učiť či pracovať s informáciami.

Toto všetko, hoci v dobovej forme, vám povie aj korán a hadidy (zbierky príbehom o Mohemedovi).

V jednej z hadidov sa napríklad dozviete, že pokiaľ sa počas modlitby cítite ospalo, mali by ste si zdriemnuť a k modlitbe sa vrátiť až vtedy, keď budete znova plný energie. V ďalšom príbehu Mohamed varuje človeka, aby sa nemodlil celú noc. Keďže jeho telo a myseľ potrebuje pre správne fungovanie dostatok spánku.

Podobný príbeh opisuje príchod proroka do mešity. Mohamed spozoruje lano zavesené medzi dvoma stĺpmi. Začudovane sa pýta, čo to je, a na čo to slúži. Miestni ho informujú, že lano slúži na pridržiavanie sa počas modlitby. Využívajú ho unavený ľudia. Nato prorok Mohamed tvrdo reagoval – prikázal lano odstrániť a vysvetlil, že ak sú ľudia unavení, majú ísť spať. Modliť sa majú iba vtedy, keď sú plný energie.

Denný rytmus

Ak by ste boli prívržencom islamu, mali by ste postarané o pevný denný režim. Je to prekvapujúce, ale tomuto sa islam venuje dostatočne rozsiahlo.

Denný režim veriaceho moslima je určovaný modlitbami. Z pohľadu biorytmu je najdôležitejšia tá prvá a posledná. Posledná modlitba sa uskutočňuje hodinu a pol až dve po západe slnka. Mohamed zakazuje veriacim spánok pred tohto náboženskom udalosťou. A po modlitbe majú zase moslimovia zakázané všetky aktivity. Doslovne nemali by sa venovať konverzáciám.

Hinduizmus

Hinduizmus je ďalšie z globálnych náboženstiev, ktoré do veľkej miery formuje moderný svet. Hinduizmus má celkovo asi 900 miliónov prívržencov, pričom drvivú väčšinu nájdete v Indii. Zvyšní veriaci sa nachádzajú najmä v okolitých krajinách ako Nepál, Bangladéš a Srí Lanka. S hinduizmom sa prirodzene stretnete aj v Juhovýchodnej Ázii. Vplyvom migrácie sa hinduizmus rozvinul aj v Severnej Amerike či Európe (a to najmä vo Veľkej Británii, keďže India patrila do britského koloniálneho panstva).

...

Hinduizmus je pôvodom perzský termín, ktorý začali britskí kolonizátori používať na označenie skupiny indických náboženstiev, ktoré uctievali tri hlavné božstvá – Brahmu, Višnu a Šivu.  Hinduisti môžu byť polyteisti, monoteisti či monisti.

Medzi islamom, kresťanstvom a hinduizmom je niekoľko podstatných rozdielov. Kresťanstvo a islam sú náboženstvá monoteistické – to znamená, že v ich systéme vystupuje iba jeden boh. Navyše prísne zakazujú uctievanie akéhokoľvek iného boha. Hinduizmus je prevažne polyteistický. V systéme hinduizmu vystupuje veľké množstvo bohov rôzneho významu, božstiev a podobne.

Hinduizmus nemá začiatok. Preto na rozdiel od islamu či kresťanstvo nie možné vystopovať nejakého zakladateľa náboženstva.

Zaujímavé je, že hinduistom sa môžete stať iba narodením. Konzervatívne prístupu neumožňujú prijať vieru v dospelosti. Buď ste sa narodili v hinduistickom prostredí, ale máte smolu. Moderní predstavitelia tohto náboženstva však konverziu na hinduizmus za určitých okolností pripúšťajú. Táto otázka zatiaľ nie je definitívne vyriešená.

Medzi základné charakteristiky hinduistickej viery patria:

 • Viera v božský princíp brahman
 • Nepretržitý kolobeh života a konečné vyslobodenie z tohto procesu
 • Človek musí zachovávať pravidlá, ktoré vyplývajú z jeho kasty
 • Viera v karmu a reinkarnáciu

Typickým znakom hinduizmu je tolerancia. Z tohto dôvodu neexistuje niečo hinduistický terorizmus. Darmo by ste hľadali náboženské vojny rôznych odnoží hinduizmu, ako je to napríklad medzi dvoma vetvami islamu – šítskou a sunitskou vetvou. Pritom hinduizmus obsahuje ďaleko viacej rôznych smerov a odnoží. Dôležité je, že hinduizmus nie je dogmatické náboženstvo. Neexistuje tam ani šírenie viery. Ono to nie je ľahostajnosť – celé to vyplýva z metafyziky tohto náboženstva. Cieľom hinduizmu je mókša, čo je stav, kedy sa človek vymaní s neustáleho prevteľovania. Ak dosiahnete mókšu, tak všetky náboženské sú zbytočné. Hinduizmus vníma rôzne náboženstvá či formy náboženstiev ako rôzne cesty za rovnakým cieľom mókšou. A preto hinduisti nebojujú voči ďalším filozofickým a náboženským systémom.

Hinduizmus a spánok

Hinduizmus je jedno z náboženstiev, ktoré sa venujú spánku viacej. Zaujímavosťou je napríklad to, že hinduisti dostávajú odporúčania, v akom smere by mali spávať. Pokiaľ ste hinduista, tak musíte dodržiavať jedno základné pravidlo – nikdy by ste nemali spať v smere na sever. Táto poloha je totiž vyhradená pre mŕtve telá. Počas pohrebu či pochovávania hinduisti ukladajú tela so severnou orientáciu. Súvisí to s tým, že podľa hinduistickej mytológie sa peklo nachádza na juhu.

Severo-južná orientácia má aký-taký základ aj vo vode. Moderná veda vie, že Zem má svoje magnetické póly. Tie sa nachádzajú cca na severnom a južnom póle. Medzi magnetickými pólmi prebiehajú magnetické sily. Ďalej vieme, že aj ľudské telo vytvára slabé magnetické pole. Čo však už nevieme, čo už nevieme dokázať či vyvrátiť, je vplyv magnetického poľa zeme na magnetické pole človeka a následne na naše zdravie.

Spánková paralýza a jej význam v hinduizme

Spánková paralýza nie je nič extra výnimočné. Väčšina z nás má s ňou nejaké skúsenosti. Spánková paralýza je stav, kedy je človek pri vedomí, avšak nedokáže ovládať svoje telo. Tento stav zvyčajne trvá pár sekúnd, môže však trvať aj niekoľko minút. Každý, kto to zažil, bude súhlasiť, že spánková paralýza má ďaleko od toho, aby bola považovaná za príjemnú. Väčšina ľudí neschopnosť hýbať sa pri plnom vedomí považuje za hrôzostrašnú skúsenosť.

Moderná veda vysvetľuje spánkovú paralýzu ako dočasnú poruchu procesu prebúdzania. Jednoducho  vaša myseľ sa zobudí skôr ako vaše telo. Zväčša sa to však dá pár sekúnd dá do poriadku. Za príčiny, či faktory prispievajúce k výskytu spánkovej paralýzy patria:

nespavosť

nedostatok spánku

stres

psychické poruchy

vplyv alkoholu a ďalších drog

vedľajší účinok niektorých liečiv

Hinduizmus sa však na spánkovú paralýzu nepozerá z vedeckého pohľadu. Hinduizmus vníma spánkovú paralýzu ako útok démonov.

Podľa hinduizmu vás démoni môžu napadnúť z viacerých dôvodov:

 • Démoni vás môžu navštíviť za účelom pomsty
 • Démoni si chcú splniť nenaplnené želanie
 • Potrebujú uspokojiť svoje sexuálne túžby
 • Alebo môžu byť jednoducho démonmi  a užívať si činnosť, keď robia niekomu zle.
 • Démoni vás môžu napadnúť za to, že spíte nahí, alebo sporo oblečení
 • Démon vás môže prísť varovať, že nemáte vstupovať na miesto, kde prebývajú duchovia. Prípadne, že nemáte takéto miesto znesväcovať.
 • Môžu chcieť kontrolovať mysle ľudí. Toto platí najmä pre prchkých a náladových ľudí.
 • Démoni vás môžu navštevovať, pretože vás považujú za blízku osobu. Démoni sú radi v spoločnosti alkoholikov  a ľudí, ktorí jedia mäso. Prítomnosť takýchto osôb im pomáha znásobiť ich silu.

 

 

in Spánok
Related Posts
Comments

Pridaj komentár