Tabletky na spanie a ich škodlivosť

Človek je vo svojej prirodzenosti tvor veľmi pohodlný. Nebudeme teraz hovoriť o lenivosti, pretože tá sa vzťahuje iba na zlomok populácie. Človek však má tendenciu vybrať si to najjednoduchšie dostupné riešenie. A neustále hľadá cesty, aby si život uľahčil. Z jedného pohľadu túto vlastnosť môžeme vnímať ako hybnú silu pokroku.  Táto vlastnosť nám však prináša aj množstvo nepríjemností.

Hľadanie jednoduchých riešení je správne. Čo však nie je dobré, je hľadanie zjednodušených riešení. Hľadanie zbytočných skratiek, ktoré nám v konečnom dôsledku škodia.

tabletky

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

O čom hovoríme? Konkrétnych príkladov nájdete obrovské množstvo najmä v oblasti ľudského zdravia.  Väčšina ľudí veľmi dobre vie, že k zdraviu sa dostanú iba pravidelným pohybom a správnou životosprávou. Napriek tomu väčšina z nás dúfa, že problémy dokážu vyriešiť tabletky, ktoré nám predpíše doktor.

V mnohých prípadoch tabletky fungujú a pomôžu nášmu telu späť k rovnováhe. V ďalších nezanedbateľných prípadoch však táto pomoc je príliš drahá.

Tabletky ako pomôcka k spánku

Rôznymi poruchami spánku trpí relatívne vysoké percento ľudí. Pôvodcom tohto strachu je vo väčšine prípadov nedostatok pohybu, zlá životospráva a pracovný či iný stres. Logickým riešením by bolo zvoľnenie pracovného tempa, vylepšenie stravovacích návykov či prihlásenie sa do najbližšieho športového klubu.

Prečo sa však zaťažovať niečím takýmto, keď pri problémoch so spánkom pomôžu tabletky? Ktoré navyše bez problémov predpíše doktor? Veď ten sa v tom predsa vyzná.

Všeobecné riziká tabletiek

Branie akýchkoľvek tabletiek nesie určité riziko.  Riziko je v tom, že nikdy presne nevieme, aké účinky chemická látka v tabletke na človeka má. Proces uvádzania liečiva na trh je pomerne dôsledný, nikdy však nedokáže preveriť všetko. Jedna vec je overiť účinky hlavnej liečivej látky. Toto sa deje pomocou pokusov na zvieratách či kontrolovaných testoch na ľuďoch. Súčasná veda však nedokáže posúdiť komplexnú interakciu liečiva s množstvo ďalších látok v tele človeka.  Veda jednoducho nedokáže a nemôže robiť vedecké štúdie na dostatočne veľkých skupinách ľudí v dostatočne dlhom časovom horizonte.

Akokoľvek to znie zvláštne, naozaj je to tak. Veda nevie povedať, aké sú skutočné účinky mnohých látok. Určite ste si už všimli, že z času na čas sa objaví vedecká štúdia, ktorá nejakú látku či dokonca potravinu vyhlási za nezdravú. Pričom pred pár rokmi ju veda oslavovala ako pomaly zázračnú látku/potravinu. Ako je možné, že vzniknú dve štúdie s protichodnými výsledkami?  Všetko záleží na tom, ako bola štúdia robená, kto ju dal robiť a ako boli výsledky interpretované.

...

Tabletky na spanie sú škodlivé

Americkí vedci v roku 2012 dokončili takmer trojročnú štúdiu, pri ktorej sledovali ľudí užívajúci tabletky na spanie.

V Spojených štátoch amerických si tabletkami k spánku pomáha okolo 6 až 10 percent dospelej populácie. Vedci na čele s Danielom Kripkem študovali dve skupiny ľudí – prvá skupina o veľkosti 10500 ľudí brala lieky na spanie. Druhá skupina o veľkosti 23500 žiadne tabletky na spánok nebrala. Priemerný vek ľudí v oboch skupinách bol 54 rokov. Obe skupiny boli vekovo, zdravotne a aj inými parametrami približne rovnaké.

Vedci sa dopracovali k veľmi závažným zisteniam. Odhalili, že tabletky na spanie môžu byť v Spojených štátoch amerických zodpovedné za 300 až 500 tisíc úmrtí ročne.

Ľudia, ktorí ročne zobrali 18 a menej tabletiek na spanie, boli vystavení 3,5-násobne vyššiemu riziku úmrtia ako ľudia, ktorí tieto tablety neužívali. Ľudia, ktorí za rok skonzumovali 18 až 132 tabliet na spánok boli vystavení štvornásobne väčšiemu riziku úmrtia ako ľudia, ktorí tieto tablety neužívali. Skupina, ktorá konzumovala viac ako 132 tabliet na spánok ročne bola vystavená dokonca až 5-násobne vyššiemu riziku úmrtia.

Ďalším pozoruhodným zistením je, že skupina ľudí, ktorá brala tabletky, bola až o 35 percent náchylnejšia k tomu, aby bola u nej diagnostikovaná rakovina.

Vedci študovali niekoľko látok, ktoré sa v Spojených štátoch amerických používajú ako látky pomáhajúce spánku. Ide o látky zo skupiny hypnotík – benzodiazepamy ako napríklad temazepam. Ďalším študovaným liečivom bol zoldipem.

Výsledkom štúdie nie je tvrdenie, že tabletky na spanie zvyšujú riziko úmrtia. To si autori tejto štúdia z viacerých dôvodov nemôžu dovoliť. Je však potrebné dodať, že už niekoľko starších štúdií upozorňovalo na možné negatívne dopady užívania tabletiek na spánok.

Poučenie z vedeckej štúdie

Spomínaná vedecká štúdia v podstate neprináša nič prevratné.  Väčšina ľudí si viac-menej uvedomuje, že problémy so spánkom by nemali riešiť tabletkami. Táto štúdia neprináša definitívne dôkazy, jej posolstvo by sme však v žiadnom prípade nemali ignorovať.  Riešenie spánku pomocou najrôznejších liečiv vo väčšine prípadov nie je tým správnym riešením. Je však pravda, že v určitých prípadoch je to jediná cesta, ako sa dopracovať k spánku. V takomto prípade aj zvýšené zdravotné riziko je ospravedlniteľné.

Pre bežného človeka to znamená jediné: pokiaľ máte problémy so spánkom, na tabletky by ste sa mali obrátiť až v nevyhnutnom prípade.

Z pohľadu zdravia je vždy lepšie zlepšiť svoj životný štýl, viac sa pohybovať či prípadne obrátiť sa prírodné pomôcky k spánku. Namiesto tabletky si stačí uvariť dobrý čaj s medom. Tabletky na spánok totiž do veľkej miery fungujú na základe toho, že im veríte.

Odkaz na štúdiu

Related Posts
Comments

Pridaj komentár